.

Acompanyats pel vent és un projecte que neix amb la intenció de portar els adolescents a què es deixin acompanyar pel vent navegant amb un veler. Entenem per acompanyar, estar al costat, sense dirigir. Acostar-los a un nou entorn relaxat, afectuós i ric en possibilitats educatives, on ells tinguin l'oportunitat de decidir “pillar l’onada”.

[Més...] (article REIRE)